Page 2 - Noviny z pěti kontinentů
P. 2

PREZENTACI PODPOŘILI:


       Poděkování

        Členem Klubu UNESCO Kroměříž jsem od okamžiku jeho založení. UNESCO všeobecně podporuje projekty
      sloužící rozvoji vědy, kultury a umění. Jsem rád, že moje prosba o podporu zhotovení moderních přehledných
      webových stránek byla výborem Klubu vyslyšena a Miroslav Vymětal z firmy LINEAR mohl vytvořit komplexní
      prezentaci jedinečné kolekce novin z pěti kontinentů, o níž se s uznáním hovoří i za hranicemi České republiky.           Webová prezentace vznikla a je životaschopná díky dotaci z rozpočtu města Kroměříže.
      Děkuji ing. Marku Šimčákovi z Kroměříže za finanční podporu, jež umožnila čerstvou aktualizaci
                 webových stránek jedinečné kolekce světových novin.
   1   2   3   4   5   6   7